Viac ako stavebná firma

Vitajte

„Preberáme zodpovednosť za trvalú udržateľnosť nášho konania v podnikateľskej, ekologickej a sociálnej oblasti.“
Interná smernica spoločnosti GOLDBECK

Náročná architektúra – postavená hospodárne

Komplexné stavebné riešenia pod jednou strechou

GOLDBECK stavia na základoch priemyselne vyrobených systémových stavebných dielov, rýchlo, hospodárne a na kľúč. Jednotlivé prvky našich systémov sú pritom navzájom zosúladené tak flexibilne, že zaručujú vysokú mieru voľnosti pri plánovaní.

Portfólio produktov spoločnosti GOLDBECK

Kompetentnosť v plánovaní, koncepcii a starostlivosti

Priemyselné služby pre budovy

Už v prvých fázach plánovania nehnuteľnosti sa nastavia výhybky pre optimálnu koncepciu využitia a dlhodobú hospodárnosť. Osemdesiat percent nákladov na budovu sú prevádzkové náklady – v prepočte na celý životný cyklus budovy!