Systémová výstavba z prefabrikátov

Rozdiel je v nápade

GOLDBECK je synonymum pre systémovú výstavbu z prefabrikátov. Znamená to: viditeľne sa individualizuje, neviditeľné sa systematizuje. Stavebné prefabrikáty priemyselne vyrábame v našich závodoch a na stavenisku z nich realizujeme budovy na kľúč. Výhoda: rovnaká kvalita, nezávislosť od vonkajších vplyvov a vyššia udržateľnosť – vrátane dodržania termínov a nezvýšených nákladov.

So systémom

Haly

Vopred premyslená budúcnosť

 

Nová pobočka, vyššie nároky na miesto, optimalizované procesy, vyššia energetická účinnosť: Existuje veľa dobrých dôvodov na výstavbu novej haly alebo rozšírenie už postavenej haly. GOLDBECK realizuje na mieru, s osobitnou mierou flexibility a znalosťami o hospodárnej realizácie stavebných prianí.

 

Naše systémové riešenia zahŕňajú:

 

  • Priemyselné haly
  • Logistické haly
  • Chladiarenské a mraziarenské sklady
  • Výstavné haly
  •  Obchodné haly

 

Každé odvetvie má svoje vlastné požiadavky, či už pre súkromné použitie alebo na prenájom. GOLDBECK realizuje haly na mieru, podľa požiadaviek klienta.

Administratívne budovy

Inteligentné a komfortné

 

Moderné administratívne budovy GOLDBECK ponúkajú flexibilné priestorové riešenie presne podľa vašich požiadaviek. Sú technicky a energeticky pripravené pre budúcnosť, presviedčajú hospodárnou výstavbou a prevádzkou a spájajú komfortné pracoviská s individuálnym dizajnom – pre dobrú pracovnú klímu a úspešnú spoluprácu.

Parkovacie domy

Prišiel čas pre inteligentné parkovanie!

 

Mobilita sa mení – a tým sa menia aj požiadavky na súčasné parkovacie domy. Vieme, čo bude dôležité zajtra a aplikujeme to do praxe už dnes. Či už parkovací dom pre zamestnancov, pre verejnosť alebo zákazníkov a pre nákladnú dopravu – viac ako 40 rokov skúseností s projektovaním a výstavbou parkovacích domov, a tiež viac ako 1000 realizovaných projektov nám ukázalo, aké rozmanité sú požiadavky našich klientov. A ako ich splníme.

Referencie

01 / 16