• 03. decembra 2021 Prostredníctvom nasledujúcich informácií vás informujeme o rozsahu a účele spracovania vašich osobných údajov v spoločnosti GOLDBECK a o vašich právach v zmysle Európskeho nariadenia o ochrane údajov (GDPR EÚ).
  • I. Ktoré osobné údaje sa spracovávajú?