• Udržateľnosť

  Udržateľnosť pre nás znamená stavať a prevádzkovať budovy, ktoré sú vhodné pre budúcnosť, zaväzovať sa k spoločným hodnotám a zachovávať pritom prírodné základy života – aj pre všetky budúce generácie.
 • Prevzatie zodpovednosti – udržateľné konanie

  Prispievame spoločnosti prostredníctvom funkčnej, udržateľnej a estetickej výstavby a preberáme sociálnu zodpovednosť.

   

  Audítor udržateľnosti Arabesque hodnotí spoločnosť GOLDBECK vo svojom hodnotení ESG celkovým výsledkom „B“ (silné). Tým sa naša spoločnosť dostala medzi 10 percent najlepších stavebných a inžinierskych spoločností, ktoré boli predmetom prieskumu.

  Udržateľná výstavba

  Stavať so systémom znamená: stavať spôsobom, ktorý je mimoriadne šetrný k zdrojom. Hospodárne a funkčne. Počas celého životného cyklu budovy. Pretože pre nás je udržateľnosť viac ako len momentka.

  Budovy chápeme ako komplexné produkty, uvažujeme v procesoch a staviame s inteligentným systémom. Už pri výstavbe budovy myslíme na prevádzku, demontáž a recykláciu materiálu. Budova od spoločnosti GOLDBECK funguje na každej z týchto úrovní.

   

  • Efektívne využívanie zdrojov vďaka prefabrikovaným, tenkým systémovým prvkom
  • Používanie recyklovateľných stavebných materiálov a z povahy systému vyplývajúca demontovateľnosť
  • Predbežný certifikát DGNB „Gold“ pre všetky haly a kancelárske budovy so systémom GOLDBECK
  • Z jedného zdroja: energeticky optimalizovaný plášť budovy a efektívne technológie budov a obnoviteľné zdroje energie
  Až o 25 percent menej CO₂

  Pri výstavbe priemernej kancelárskej budovy GOLDBECK sa vyprodukuje až o 25 percent menej CO₂ v porovnaní s budovou s bežnou železobetónovou konštrukciou – vrátane demontáže a recyklácie.

  • V minulom roku sa vo fotovoltických zariadeniach v našich pobočkách vyrobilo 1 094 630 kWh elektrickej energie.
  • Prechodom našich závodov na ekologickú elektrinu ročne ušetríme 1 500 ton CO₂.
  • Neustále investujeme do bezpečnosti práce a podpory ochrany zdravia.
  • Naše jedálne sa spoliehajú na produkty z regionálneho a biologického poľnohospodárstva.
  • Naše podnikové areály poskytujú nielen príjemné zóny pre zamestnancov, ale aj domov pre flóru a faunu, ktoré si zaslúžia ochranu.
  • V pobočkách GOLDBECK v Bielefelde, Frankfurte, Hirschbergu a Lipsku žije 9 včelstiev.

  1/2  Udržateľné angažovanie

  Nadácia GOLDBECK

  S nadáciou GOLDBECK sa podieľame na mnohých projektoch v oblasti vzdelávania, kultúry a sociálnych vecí.

   

  Podporujeme združenia, ktoré sa usilujú o väčšiu rovnosť detí a mladých ľudí vo vzdelávaní, podporujeme študentov prostredníctvom študijného fondu OWL a dotujeme profesúry na Technologickom inštitúte v Karlsruhe a na Technickej vysokej škole Ostwestfalen-Lippe.