Prevzatie zodpovednosti – udržateľné konanie

Prispievame spoločnosti prostredníctvom funkčnej, udržateľnej a estetickej výstavby a preberáme sociálnu zodpovednosť.

 

Audítor udržateľnosti Arabesque hodnotí spoločnosť GOLDBECK vo svojom hodnotení ESG celkovým výsledkom „B“ (silné). Tým sa naša spoločnosť dostala medzi 10 percent najlepších stavebných a inžinierskych spoločností, ktoré boli predmetom prieskumu.

Kompas udržateľnosti

Kompas sumarizuje osem ťažiskových tém z oblastí nášho záujmu: životné prostredie, sociálna problematika a riadenie – a to rovno dvakrát: na podnikovej úrovni a na produktovej úrovni. Týmto spôsobom ukazuje cestu k vyššej miere udržateľnosti všetkým: našej internej organizácii zameranej na udržateľnosť a prostredníctvom individuálnych produktových riešení aj našim zákazníkom. Je súčasťou našej kompasovej aplikácie a počas projektových stretnutí slúži ako pomôcka pri analyzovaní a stanovovaní potrieb zákazníka s ohľadom na požiadavky týkajúce sa udržateľnosti.

 


Oblasti záujmu z nášho kompasu udržateľnosti vychádzajú okrem iného z našej analýzy závažnosti a zohľadňujú aj Ciele udržateľného rozvoja OSN (SDGs), ako aj environmentálne ciele v taxonómii EÚ. O toto sa opierajú ciele stanovené v našom pláne a vzťahujú sa na úroveň podniku, ako aj na produktovú a projektovú úroveň.

Pozrite si film teraz
Udržateľnosť sa týka nás všetkých

Cieľom našej spoločnosti je, aby sme v tejto oblasti patrili k špičke. To so sebou prináša obrovskú zodpovednosť a my si uvedomujeme, že v našom odvetví treba urobiť ešte veľa práce. Túto výzvu však prijímame. Neustále sa snažíme o zlepšovanie a vyvíjame pritom inovatívne nápady a riešenia, ktoré majú pozitívny vplyv na ľudí a životné prostredie.

V našom filme o udržateľnosti vyjadrujeme, aká dôležitá je pre nás táto téma a ako kombinujeme udržateľnosť a výstavbu.

Udržateľná výstavba
Ako ju realizujeme?

Stavať so systémom znamená stavať spôsobom, ktorý je mimoriadne šetrný k zdrojom. Hospodárne a funkčne. Počas celého životného cyklu budovy. Pretože pre nás je udržateľnosť viac ako len momentka.

Budovy chápeme ako komplexné produkty, uvažujeme v procesoch a staviame s inteligentným systémom. Už pri výstavbe budovy myslíme na prevádzku, demontáž a recykláciu materiálu. Budova od spoločnosti GOLDBECK funguje na každej z týchto úrovní.

 

  • Efektívne využívanie zdrojov vďaka prefabrikovaným, štíhlym systémovým prvkom
  • Používanie recyklovateľných stavebných materiálov a z povahy systému vyplývajúca demontovateľnosť
  • Základný certifikát DGNB „Gold“ pre všetky logistické a výrobné haly, priemyselné parky a kancelárske budovy so systémom GOLDBECK
  • Z jedného zdroja: energeticky optimalizovaný plášť budov plus efektívne stavebné technológie a obnoviteľné zdroje energie
Až o 25 percent menej CO₂

Pri výstavbe priemernej kancelárskej budovy GOLDBECK sa vyprodukuje až o 25 percent menej CO₂ v porovnaní s budovou s bežnou železobetónovou konštrukciou – vrátane demontáže a recyklácie.

Udržateľné pobočky

Zaviazali sme sa k väčšej udržateľnosti aj v našich pobočkách.
  • V minulom roku sa vo fotovoltických zariadeniach v našich pobočkách vyrobilo 1,987 MWh elektrickej energie.
  • Prechodom našich závodov na ekologickú elektrinu ročne ušetríme 1 500 ton CO₂.
  • Neustále investujeme do bezpečnosti práce a podpory ochrany zdravia.
  • Naše jedálne sa spoliehajú na produkty z regionálneho a biologického poľnohospodárstva.
  • Naše podnikové areály poskytujú nielen príjemné zóny pre zamestnancov, ale aj domov pre flóru a faunu, ktoré si zaslúžia ochranu.
  • V pobočkách GOLDBECK v Bielefelde, Frankfurte, Hirschbergu a Lipsku žije 9 včelstiev.

1/2  Udržateľné angažovanie

Nadácia GOLDBECK

S nadáciou GOLDBECK sa podieľame na mnohých projektoch v oblasti vzdelávania, kultúry a sociálnych vecí.

 

Podporujeme združenia, ktoré sa usilujú o väčšiu rovnosť detí a mladých ľudí vo vzdelávaní, podporujeme študentov prostredníctvom študijného fondu OWL a dotujeme profesúry na Technologickom inštitúte v Karlsruhe a na Technickej vysokej škole Ostwestfalen-Lippe.