• Našim zamestnancom pomáhame v neustálom rozvoji na báze ľudskosti, zodpovednosti a ochoty podávať výkony. Toto je základom našich špičkových služieb – dnes aj v budúcnosti.
 • Pretvorte s nami budúcnosť stavebného sveta

  U nás sa podnikateľské mysleniesa spája s mimoriadnymi výkonmi

  Hľadáme nových kolegov zo stavebného odvetvia, ktorí chcú s nami vytvárať  budúcnosť, majú obchodné myslenie a hľadajú výzvy v podobe rozmanitých projektov: Študenti a absolventi v odbore Technológia stavieb a pozemné staviteľstvo a tiež stavbyvedúci a projektoví manažéri.. 

   

  Ľudia, ktorí u nás pracujú na pobočkách v Bratislave a Košiciach, sa môžu aktívne zapájať do projektov už od prvého dňa a rásť spolu s výzvami. Zo siete zaangažovaných kolegov celej spoločnosti GOLDBECK profituje každý.

  Za tým si stojíme

  Zoznámte sa s nami.

   

  Spoločnosť zameraná na budúcnosť, v ktorej firemná kultúra, hodnoty ako ľudskosť, zodpovednosť a ochota podávať výkony nie sú iba prázdne slová, ale sú reálne hodnoty, ktorými žijeme každý deň. Miesto, kde je úprimnosť a čestnosť voči zamestnancom a klientom samozrejmosťou. A kde panuje pracovná atmosféra stimulovaná inovatívnym myslením.

   

  Objavte vaše kvality v spoločnosti GOLDBECK!

  1/2  ĎALŠIE VZDELÁVANIE A BENEFITY

  Podporíme vás pri budovaní kariéry

  Či odborný pracovník alebo (budúci) riadiaci pracovník – rozvíjame potenciál našich zamestnancov!

   

  Naši zamestnanci sú zdrojom vedomostí, znalostí a firemnej kultúry. Ich ochota angažovať sa pre spoločnosť a riadiť sa našimi firemnými hodnotami nás neustále posilňuje.

  Spoľahnite sa na spoločnosť GOLDBECK ako zamestnávateľa: Vďaka rozmanitosti pracovných pozícií v spoločnosti GOLDBECK a rastu spoločnosti sa u často otvárajú nové kariérne možnosti.