Obchodné centrá

Špecializované a nákupné centrá – výstavné centrá pre prezentácie a predaj

Nie je hala ako hala: Rozsah využitia siaha od účelovej haly až po premyslené a pre zákazníkov príťažlivé nákupné centrá. Poznáme požiadavky na špecializované a nákupné centrá – napríklad prezentačné a predajné plochy s možnosťou ľubovoľného stvárnenia v spojení so stvárnením budovy v korporátnom dizajne obchodného podniku.

Váš kontakt

Ďalšie témy

Prospekt Halové objekty

Realizácia haly je komplexná úloha. Začína sa výberom vhodného pozemku, pokračuje plánovaním materiálových tokov, cez celkové plánovanie, až po realizáciu výstavby.