Schunk GAS, St. Georgen

Referenčný objekt Priemyselné haly, Administratívne budovy

Rok výstavby: 2014
Obdobie výstavby: 7 mesiacov

Schunk GAS
Schunk GAS
Schunk GAS

Ďalšie referencie

Všetky referencie

Ďalšie témy

Realizácia haly je komplexná úloha. Začína sa výberom vhodného pozemku, pokračuje plánovaním materiálových tokov, cez celkové plánovanie, až po realizáciu výstavby.