PH Ruhr – Univerzita Bochum, Bochum

Referenčný objekt Parkovacie domy

Rok výstavby: 2014
Obdobie výstavby: 20 mesiacov pre 2 úseky
Veľkosť: 2 x 1 000 parkovacích miest

PH Ruhr – Univerzita Bochum
PH Ruhr – Univerzita Bochum
PH Ruhr – Univerzita Bochum
PH Ruhr – Univerzita Bochum
PH Ruhr – Univerzita Bochum

 

LED osvetlenie.
Most pre chodcov pozdĺž PH.
Vysokokvalitné závorové zariadenie.
Veľmi starostlivé kladenie rozvodov médií.
Napojenie médií na celkový systém RUB (Rúrska univerzita Bochum).

 

Ďalšie referencie

Všetky referencie

Ďalšie témy

Realizácia haly je komplexná úloha. Začína sa výberom vhodného pozemku, pokračuje plánovaním materiálových tokov, cez celkové plánovanie, až po realizáciu výstavby.