Hannover

GOLDBECK Nord GmbH
Alemannenhof 1
D-30855 Langenhagen

Fon +49 511 9 78 92 0
Fax +49 511 9 78 92 20

Kontakt
Ihr Standort

Hannover

Nemecké inovácie

Niekdajšie kúpeľné mesto sa stalo jednou z najvýznamnejších metropol stále sa rozvíjajúcej spolkovej krajiny Dolné Sasko. Región mesta Hannover je jedným z najdôležitejších hospodárskych centier severného Nemecka s výnimočným potenciálom využitia do budúcnosti. Hlavné mesto tejto rýchlo rastúcej spolkovej krajiny spolu s celým regiónom ponúkajú možnosti rozvoja rôznym odvetviam priemyslu.

Naše portfólio produktov

Elementarizovaná výstavba so systémom

V našom stavebnom systéme je viac než 1 200 systémových detailov, ktoré ponúkajú individuálne riešenia pre váš stavebný projekt.

Vaša cesta k pobočke Hannover

Vyhľadajte najlepšiu cestu v službe Google Mapy.

Tešíme sa na vašu návštevu a poskytujeme vám pohodlie individuálnej ponuky.

Integrované služby pre budovy

Uvážlivé prevádzkovanie – znižovanie prevádzkových nákladov

Vďaka nášmu facility a property manažmentu nehnuteľností prevádzkujeme a spravujeme veľmi hospodárne a náš technický servis sa stará o prevádzkovú bezpečnosť. 

Ďalšie témy