Gießen

GOLDBECK Nord GmbH
Im Westpark 15
D-35435 Wettenberg 

Fon +49 641 9 69 59 0
Fax +49 641 9 69 59 20

Kontakt
Vaša pobočka

Gießen

Univerzitné mesto

Gießen je známy rôznymi univerzitami a je synonymom výskumu a vývoja. Čo sa týka hospodárstva, sídlia tu predovšetkým firmy z odvetvia life science. Oblasť kovotechniky a elektrotechniky má v regióne Gießen nadpriemerný význam. 

Naše portfólio produktov

Elementarizovaná výstavba so systémom

V našom stavebnom systéme je viac než 1 200 systémových detailov, ktoré ponúkajú individuálne riešenia pre váš stavebný projekt.

Vaša cesta k pobočke Gießen

Vyhľadajte najlepšiu cestu v službe Google Mapy.

Tešíme sa na vašu návštevu a poskytujeme vám pohodlie individuálnej ponuky.