Predgovor uprave

Od ustanovitve leta 1969 si v našem podjetju delimo skupne vrednote. Te so osnova odločanja.

 

Naše stebre predstavljajo človečnost, odgovornost in delavnost. Te tri osrednje vrednote odlikujejo naše podjetje in način komuniciranja z našimi strankami, poslovnimi partnerji, dobavitelji ter zaposlenimi.

 

Smernice skladnosti podjetja GOLDBECK vključujejo izhodišča za upoštevanje nacionalnih in mednarodnih zakonov, pravil in etičnega ravnanja. S tem postavljamo temelje za nadaljnje uspešno sodelovanje in trajnostni razvoj našega podjetja. To dopolnjuje smernice podjetja GOLDBECK, ki opisujejo našo identiteto, naše cilje in merila našega delovanja.

 

Skladnost je naloga vseh zaposlenih v našem podjetju. Nadrejeni imajo poleg izpolnjevanja vloge vzora nalogo, da zagotovijo, da zaposleni na njihovem področju odgovornosti poznajo smernico skladnosti, da jim ostane v zavesti in jo upoštevajo. Za to so potrebni osebni pogovori, pa tudi organizacijski ukrepi. Sočasno bomo v okviru digitalizacije uvedli delovne postopke, ki bodo zagotavljali vedno aktualno usposabljanje zaposlenih o smernicah skladnosti podjetja GOLDBECK.

 

Tukaj določeni predpisi so dostopni in zavezujoči tudi za naše stranke in poslovne partnerje.

 

Uprava podjetja GOLDBECK skrbi, da se določeni standardi izvajajo v celotnem podjetju in se udejanjajo s strani naših zaposlenih, strank in podizvajalcev. Kršitev smernic skladnosti ne bomo dopuščali in jih je mogoče prijaviti prek našega sistema za prijavo.

 

 

Bielefeld, 03. 01. 2022

 

 

Jörg-Uwe Goldbeck

Spoštujemo nacionalne in mednarodne zakone in se vedemo etično korektno