Zmeníme Vašu kariéru

Spoločne sme úspešní – vďaka systému a inovácii

Podnikateľské myslenie a výnimočné služby

Staviame na dlhodobom úspechu, férovosti voči zamestnancom a zákazníkom aj na inovácii v oblasti našich produktov a procesov. Ľudia, ktorí u nás pracujú, sa od začiatku na projektoch podieľajú aktívne a tvorivo. Z angažovaných kolegov, ktorí ťahajú za jeden koniec, profituje každý zo širokej siete GOLDBECK. Výzvam čelíme s radosťou a vidíme ich ako príležitosť rásť.

 

V prípade záujmu nám posielajte svoje životopisy na emailovú adresu: bratislava@goldbeck.sk

Kariérne cesty v GOLDBECK

Individualita je v popredí

Či už kariéra expertov, v oblasti projektov alebo u (budúcich) vedúcich pracovníkov – podporujeme potenciál našich zamestnancov! Vďaka rozmanitým pozíciám a rastu podniku sa v spoločnosti GOLDBECK otvárajú stále nové kariérne cesty. Či na nejakej pozícii pracujete dlhodobo alebo sa chcete odborne či hierarchicky rozvíjať, záleží len na vás. Prostredníctvom vhodných programov rozvoja v podniku získate na každej pozícii ponuku podpory, ktorá vám bude vyhovovať, napr. v rámci rozvoja odborných alebo vedúcich pracovníkov.

Rozlišujeme viac než 150 konštrukčných prvkov.
Ale my poznáme len jednu podobu
rešpektu.
Rozlišujeme viac než 60 konceptov hál.
Ale my poznáme len jednu podobu
úcty.
Rozlišujeme viac než 50 variantov energetickej účinnosti.
Ale my poznáme len jednu podobu
profesionálnej práce
Rozlišujeme viac než 30 variantov nosníkov.
Ale my poznáme len jednu podobu
dôvery.
Rozlišujeme viac než 100 betónových prvkov.
Ale my poznáme len jednu podobu
zodpovednosti
V portfóliu máme viac než 80 rôznych fasád parkovacích domov.
Ale poznáme len jednu podobu
spoľahlivosti.

GOLDBECK ako zamestnávateľ

Sociálne prostredie, atraktívne rámcové
podmienky a možnosti rozvoja

Radosť z každodennej práce vzniká vtedy, keď môžete svoje kompetencie priniesť do prostredia, ktoré sa komplexné zaoberá svojimi potrebami. A presne to robíme – pomocou atraktívnych rámcových podmienok a rozmanitých ponúk od zaškolenia po podporu vo veciach rodiny a zdravia.

Rodinný podnik s dlhodobou perspektívou

V spoločnosti GOLDBECK pracujú ľudia, ktorí majú podnikavé myslenie a chcú dokázať niečo nezvyčajné.

Sme podnik, ktorý stavia na dlhodobom úspechu a férovom zaobchádzaní so zamestnancami a zákazníkmi. Ľudia, ktorí u nás pracujú, majú od začiatku možnosť aktívne a tvorivo sa podieľať na projektoch a s radosťou rásť pri výzvach. Naši zamestnanci sú nositeľmi vedomostí a podnikovej kultúry. Staviame na odbornej a osobnej kompetencii. Ich pripravenosť angažovať sa pre podnik a riadiť sa našimi podnikovými hodnotami nás robí silnými. Ak to vnímate ako šancu, pozorne si prezrite naše aktuálne ponuky práce – a ozvite sa nám.

Ste u nás vitaní!

Pre vysoké školy a spolupracovníkov

Veda a prax – vzájomný profit

Intenzívna spolupráca s vybranými vysokými školami je v spoločnosti GOLDBECK veľmi dôležitá, preto pri programe zmluvných vysokých škôl dlhodobo spolupracujeme s našimi partnerskými vysokými školami. Prostredníctvom exkurzií, odborných prednášok a návštev stavenísk študenti získajú obraz o praktickom fungovaní nášho podniku.