Zmeníme Vašu kariéru

GOLDBECK ako zamestnávateľ

Sociálne prostredie, atraktívne rámcové
podmienky a možnosti rozvoja

Radosť z každodennej práce vzniká vtedy, keď môžete svoje kompetencie priniesť do prostredia, ktoré sa komplexné zaoberá svojimi potrebami. A presne to robíme – pomocou atraktívnych rámcových podmienok a rozmanitých ponúk od zaškolenia po podporu vo veciach rodiny a zdravia.

Rodinný podnik s dlhodobou perspektívou

V spoločnosti GOLDBECK pracujú ľudia, ktorí majú podnikavé myslenie a chcú dokázať niečo nezvyčajné.

Sme podnik, ktorý stavia na dlhodobom úspechu a férovom zaobchádzaní so zamestnancami a zákazníkmi. Ľudia, ktorí u nás pracujú, majú od začiatku možnosť aktívne a tvorivo sa podieľať na projektoch a s radosťou rásť pri výzvach. Naši zamestnanci sú nositeľmi vedomostí a podnikovej kultúry. Staviame na odbornej a osobnej kompetencii. Ich pripravenosť angažovať sa pre podnik a riadiť sa našimi podnikovými hodnotami nás robí silnými. Ak to vnímate ako šancu, pozorne si prezrite naše aktuálne ponuky práce – a ozvite sa nám.

Ste u nás vitaní!