Tiráž

GOLDBECK GmbH
Ummelner Straße 4–6
33649 Bielefeld
Telefón 05 21 / 94 88 - 0

Konatelia: Jörg-Uwe Goldbeck, Jan-Hendrik Goldbeck, Oliver Schele, Hans-Jörg Frieauff

Registračný súd Bielefeld HRB 7815
Identifikačné číslo pre DPH: DE 257988400Vyhlásenie o ochrane údajov:

Základy ochrany údajov upravuje v EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). GDPR dopĺňajú právne predpisy jednotlivých krajín. Napríklad nový spolkový zákon na ochranu údajov (BDSGneu)
a ďalšie právne predpisy na ochranu údajov jednotlivých spolkových krajín Nemecka.

Spoločnosť GOLDBECK berie ochranu vášho súkromia a vašich osobných údajov veľmi vážne.

S údajmi, ktoré sa získavajú pri návšteve našej webovej lokality, nakladá spoločnosť GOLDBECK
vždy dôverne a podľa platných ustanovení právnych predpisov na ochranu údajov. Ochrana údajov
a informačná bezpečnosť sú pevnou súčasťou našej podnikovej kultúry.

Prístupové údaje:

Prevádzkovateľ, resp. poskytovateľ webovej stránky, získava údaje prostredníctvom prístupov na stránku a uchováva ich ako „súbory denníka servera“. Protokolujú sa tak nasledujúce údaje:

  • navštívená webová stránka,
  • čas v momente prístupu,
  • množstvo odoslaných dát v bajtoch,
  • zdroj/odkaz, z ktorého ste sa dostali na stránku,
  • použitý prehliadač,
  • použitý operačný systém,
  • použitá IP adresa.

Získané údaje slúžia iba na štatistické vyhodnotenia a na vylepšenie webovej stránky.
Prevádzkovateľ webovej stránky si však vyhradzuje právo dodatočne skontrolovať súbory denníka servera, pokiaľ by konkrétne dôvody poukazovali na protiprávne použitie.

Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Prevádzkovateľ webovej stránky získava, používa a postupuje vaše osobné údaje len vtedy, ak je to povolené v rámci zákona alebo ak súhlasíte so získavaním údajov.

Za osobné údaje sa považujú všetky informácie, ktoré slúžia na identifikáciu vašej osoby a na základe ktorých je možné vás spätne vyhľadať, ako napríklad vaše meno, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Zaobchádzanie s kontaktnými údajmi

Ak kontaktujte prevádzkovateľa webovej stránky prostredníctvom ponúkaných možností, tak sa vaše údaje uložia, aby mohli byť použité na spracovanie a zodpovedanie vášho dopytu. Bez vášho súhlasu tieto údaje nebudú postúpené tretím stranám.

Táto stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „súbory cookie“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač a ktoré nám umožňujú analyzovať, ako webovú stránku používate.

Informácie vytvorené súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, aby pre prevádzkovateľa webovej stránky zostavila správy o aktivitách na webovej stránke a aby poskytovala ďalšie služby spojené
s používaním webovej stránky a internetu.

Pokiaľ to predpisuje zákon alebo tieto údaje spracúvajú tretie osoby z poverenia spoločnosti Google, spoločnosť Google eventuálne poskytne tieto informácie aj tretím stranám. Spoločnosť Google
v žiadnom prípade nespojí vašu IP adresu s inými údajmi z Google.

Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením vášho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Používaním tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré o vás spoločnosť Google získala vyššie popísaným spôsobom a na vyššie uvedený účel.

Proti získavaniu a používaniu vašej IP adresy službou Google Analytics môžete kedykoľvek namietať
s účinnosťou do budúcnosti. Bližšie informácie nájdete na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout. Upozorňujeme na to, že na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bolo zaručené anonymizované získavanie adresy IP.

Tu nájdete ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Vaše práva

Podľa GDPR máte kedykoľvek právo požadovať informácie o vašich osobných údajoch (právo dotknutej osoby na prístup k údajom čl. 15 GDPR a §34 BDSGneu).

Okrem toho máte právo na opravu a vymazanie údajov (čl. 16 a 17 GDPR, §35 BDSGneu).

Práva dotknutých osôb dopĺňa právo na obmedzenie spracúvania údajov (čl. 18 GDPR, §35 BDSGneu), právo namietať proti spracúvaniu údajov (čl. 21 GDPR, §36 BDSGneu), ako aj právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR).

V prípade otázok na tému ochrany údajov sa, prosím, písomne alebo e-mailom obráťte na našu zodpovednú osobu:

GOLDBECK GmbH
Datenschutzbeauftragter
Ummelner Strasse 4-6
33649 Bielefeld

 

mail: datenschutzbeauftragter@goldbeck.de