Návrh, výstavba, starostlivosť

Komplexné stavebné zámery si vyžadujú mnohovrstevné kompetencie a 
know-how, ktoré siaha ďaleko za samotnú realizáciu výstavby.

Výber pozemku, plánovanie objektu v súlade so špecifickými požiadavkami zákazníka, rozšírené plánovanie a posúdenie nákladov počas celého životného cyklu budovy – proste predtým, než budeme mať na stole kompletný stavebný zámer šitý na mieru, treba premyslieť nespočetné množstvo detailov. Požiadavky sú: Hospodárnosť, kvalita a rýchlosť – plánovanie vždy prebieha podľa požiadaviek používateľa a zhotovenie je individuálne. Projektanti v spoločnosti GOLDBECK preto vždy siahajú po mnohokrát pozitívne osvedčených postupoch a stavebných dieloch. Základom sú systematizované stavebné prvky a procesy, špeciálne výrobné zariadenia a plánovacie a vývojové know-how vychádzajúce z vlastných skúseností .

„Goldbeck ponúka kompletný balíček, pri ktorom sa už nemusíte o nič starať. Za necelých 10 mesiacov výstavby vznikol náš nový priemyselný objekt v Kasseli-Lohfeldene. Od plánovania až po dokončenie sa o všetky záležitosti staral kompetentný a sympatický t
Carola Nüßing | Konateľka Nüßing GmbH

GOLDBECK má v stavaní systém

Rýchlo, hospodárne a vo vysokej kvalite

GOLDBECK stavia z priemyselne prefabrikovaných stavebných prvkov z vlastnej výroby. Má to množstvo výhod: Všetky prvky – od betónových dielov cez oceľové nosníky a hliníkové fasády až po okenné prvky – majú presne definovanú a stále rovnakú kvalitu. Vďaka vysokému počtu kusov je výroba veľmi hospodárna. Krátka doba výstavby zase skracuje montážne náklady na stavenisku. Súčasne tento systém umožňuje množstvo technických a tvorivých alternatív. Zamestnanci spoločnosti GOLDBECK neustále optimalizujú systémové diely a postupy, aby zákazníkom ponúkli trvalo udržateľné a hospodárne nehnuteľnosti s dlhou životnosťou. Staráme sa o kompletnú realizáciu stavby, takže zákazníkom ponúkame nehnuteľnosť na kľúč, ktorú možno okamžite využívať.

Obhospodarovanie a starostlivosť

Efektívnosť aj po ukončení stavebnej fázy

Aj po ukončení stavby je vám naše know-how k dispozícii. Náš technický servis, facility a property manažment vám ponúka množstvo balíčkov služieb, ktoré budú presne zodpovedať vašim prianiam: Od údržby cez upratovacie a domovnícke služby až po spravovanie nehnuteľnosti je GOLDBECK kompetentným partnerom. Príklad energetickej účinnosti: Rozhodujúcu úlohu zohráva správanie používateľa. Energeticky účinné budovy sú komplexné a najlepšie hodnoty spotreby možno dosiahnuť len vtedy, keď techniku obsluhujeme správne. GOLDBECK preto ponúka partnerov vyškolených v problematike manažmentu budov a výhodné balíčky starostlivosti.