História

Korene spoločnosti sú v klasických oceľových konštrukciách. No neomylná viera zakladateľa Ortwina Goldbecka v priemyselné práce v stavebníctve „určila nový smer“.

V 80. rokoch sa spoločnosť vybrala úplne novou cestou. Už nechcela vyrábať len jednotlivé oceľové stavebné diely, ale budovy na kľúč – za krátky čas, vo vysokej kvalite a mimoriadne hospodárne. Jej metóda: čiastková, systematizovaná výstavba. Ortwin Goldbeck dnes realizuje individuálne naplánované budovy v stavebnicovom systéme. Remeselnú prácu na stavenisku tak nahradil zaistenou priemyselnou kvalitou. Vplyvy, ktoré možno ťažko kontrolovať – napríklad zlé počasie – sa stanú ovládateľné. Nový model má u klientov úspech. GOLDBECK rýchlo prenikol na nové trhy a vyvinul decentralizovanú odbytovú sieť. Od roku 1984 „zobral na palubu“ zamestnancov ako tichých spoločníkov, aby sa na úspechu podniku podieľali členskými podielmi. Do portfólia patria aj stavebné služby. Nové tisícročie sa nesie v znamení internacionalizácie: V roku 1997 bola založená spoločnosť GOLDBECK International. Spoločnosť má dnes pobočky v Česku, Poľsku, na Slovensku, v Rakúsku a vo Veľkej Británii. V roku 2007 nastala výmena generácií a s ňou i nová éra: Zakladateľ Ortwin Goldbeck odovzdal vedenie svojim synom. Stal sa členom dozornej rady. Spolu so štyrmi ďalšími konateľmi Jörg-Uwe, Joachim a Jan-Hendrik Goldbeckovci pokračujú v celoživotnej práci svojho otca.

„Jednou z najdôležitejších úloh vedenia spoločnosti je vytvoriť takú firemnú kultúru, v ktorej sa zamestnanci ale aj ľudia zvonku dokážu identifikovať s firmou aj jeho konaním.“
Ortwin Goldbeck | Zakladateľ spoločnosti, v súčasnosti predseda dozornej rady

Založenie spoločnosti

 • 1969 založenie podniku  spoločnosti 
 • 1973 založenie prvej pobočky (Hannover): Vznik nášho systému odbytu,  blízkeho ku klientovi
 • 1984 zamestnanci GOLDBECK sa podieľajú na úspechu spoločsnosti ako tichí spoločníci
 • 1988 Prvý výstup myšlienky produktu: Haly, administratívne budovy a parkovacie domy

90. roky

 • 1991 Výstavba závodu v Treuene (Vogtlandsko)
 • 1994 Kúpa závodu na výrobu betónových prefabrikátov v Česku
 • 1997 Založenie spoločnosti GOLDBECK International GmbH
 • 2001 Založenie spoločnosti GOLDBECK Solar

Súčasnosť a budúcnosť

 • 2007 Výmena generácií vo vedení spoločnosti
 • 2009 Výstavba betonárne v meste Hamm
 • 2013 Kúpa a modernizácia závodu na výrobu betónových prefabrikátov v Ulme
 • 2015 Založenie spoločností GOLDBECK New Technologies a GOLDBECK PROCENTER