Identita

Kto sme – čo nás ženie vpred

GOLDBECK je rodinný podnik druhej generácie. Už to veľa vypovedá o našej identite. Pretože ako rodinný podnik vyznávame výnimočné hodnoty: ľudskosť, zodpovednosť a pracovitosť. Myslíme z dlhodobého hľadiska a nie v kvartálnych číslach. Rastieme vlastnou silou a neriadi nás nikto cudzí. Sme ekonomicky nezávislí a chceme takí zostať.

Našu spoluprácu charakterizuje dôvera a zodpovednosť. Našim zamestnancom vyslovujeme dôveru, pretože len tak môžu samostatne konať a prevziať zodpovednosť. Našu činnosť definuje trojica slov„koncipovanie, výstavba, starostlivosť“. Elementarizovaná výstavba so systémom je základom nášho úspechu. Spokojnosť našich zákazníkov je meradlom nášho úspechu.

„Zodpovedné konanie našich zamestnancov je dôležitou súčasťou nášho podnikateľského úspechu v tomto veľmi komplexnom a dynamickom svete.“
Jürgen Eggers | Vedúci personálneho oddelenia, GOLDBECK GmbH

Trvalo udržateľné vedenie podniku

Profil každého rodinného podniku je taký jedinečný ako odtlačok prsta. Dôležitým faktorom nášho profilu je trvalá udržateľnosť – ekologická a ekonomická.

Viac k trvalej udržateľnosti v spoločnosti GOLDBECK