Identita

Kto sme – čo nás ženie vpred

GOLDBECK je rodinný podnik druhej generácie. Už to veľa vypovedá o našej identite. Pretože ako rodinný podnik vyznávame výnimočné hodnoty: ľudskosť, zodpovednosť a pracovitosť. Myslíme z dlhodobého hľadiska a nie v kvartálnych číslach. Rastieme vlastnou silou a neriadi nás nikto cudzí. Sme ekonomicky nezávislí a chceme takí zostať.

Našu spoluprácu charakterizuje dôvera a zodpovednosť. Našim zamestnancom vyslovujeme dôveru, pretože len tak môžu samostatne konať a prevziať zodpovednosť. Našu činnosť definuje trojica slov„koncipovanie, výstavba, starostlivosť“. Elementarizovaná výstavba so systémom je základom nášho úspechu. Spokojnosť našich zákazníkov je meradlom nášho úspechu.

GOLDBECK sa orientuje na techniku.

Vďaka našim stavebným inžinierom sme dnes tým, čím sme. Naše jadro sa skladá z ocele a betónu, princíp nášho pôsobenia je elementarizovaná výstavba so systémom. To je jedna stránka.

GOLDBECK sa orientuje na potreby zákazníkov.

Vďaka angažovaným ľuďom sme dnes tým, čím sme. Jadrom našej práce je porozumenie potrebám zákazníkov a nadšenie pre estetiku a hospodárnosť. Našim princípom je kultúra blízkosti k zákazníkovi a zodpovednosť. To je druhá stránka.

Obe stránky spoločne vytvárajú celok. Spoločne vytvárajú našu silnú stránku.

„Zodpovedné konanie našich zamestnancov je dôležitou súčasťou nášho podnikateľského úspechu v tomto veľmi komplexnom a dynamickom svete.“
Jürgen Eggers | Vedúci personálneho oddelenia, GOLDBECK GmbH

Trvalo udržateľné vedenie podniku

Profil každého rodinného podniku je taký jedinečný ako odtlačok prsta. Dôležitým faktorom nášho profilu je trvalá udržateľnosť – ekologická a ekonomická.

Viac k trvalej udržateľnosti v spoločnosti GOLDBECK