V skratke

Spoločnosť

GOLDBECK

GOLDBECK je rodinná spoločnosť. Koncipujeme, staviame a staráme sa o množstvo typov budov. Systémové prvky, z ktorých sa skladajú naše budovy, si vyrábame prevažne sami. Vďaka hustej sieti pobočiek sme blízko k našim zákazníkom. Ten, kto realizuje projekty so spoločnosťou GOLDBECK, dostane všetky služby pod jednou strechou.

Naša identita – kto sme a čo nás ženie vpred

Čísla, údaje, fakty

50. hospodársky rok sa skončil 31.3.2019. Skupina GOLDBECK aj v obchodom roku 2018/19 preukázala výkonnosť a stabilitu. Celkový výkon predstavoval 2,93 miliardy eur. Počet zamestnancov stúpol na 6 690, v súčasnosti je v Európe okolo 7 000.

  • V Nemecku a v Európe sa nachádza viac než 70 pobočiek 
  • 9 výrobných závodov (Bielefeld, Hamm, Plauen, Ulm, Kutná Hora, Tovačov (CZ), Lodz, Torun Rakowice Male (PL))
  • 2 systémové centrá (Bielefeld, Hirschberg).
Lars Luderer
„Pre našich zákazníkov chceme skĺbiť stavebnú úlohu a následné komponenty služieb. Naši zákazníci sa totiž musia vedieť úplne sústrediť na svoju prácu.“
Lars Luderer | Konateľ, GOLDBECK GmbH

Vedenie GOLDBECK GmbH

K vedeniu spoločnosti

„Jednou z najdôležitejších úloh vedenia spoločnosti je vytvoriť takú firemnú kultúru, v ktorej sa zamestnanci ale aj ľudia zvonku dokážu identifikovať s firmou aj jeho konaním.“
Ortwin Goldbeck | Zakladateľ spoločnosti, v súčasnosti predseda dozornej rady

metrov kubických betónu a 70 000 tón ocele môžeme spracovať v šiestich výrobných závodoch GOLDBECK.

História

Korene spoločnosti sú v klasických oceľových konštrukciách a následná neomylná viera, zakladateľa Ortwina Goldbecka, v priemyselné práce „nastavila nové výhybky“ v stavebníctve.

 k histórii

Systémové centrum GOLDBECK s modelmi produktov v originálnej veľkosti. Technické a stavebné detaily sú k dispozícii. Integrované je klientske fórum, ktoré má skúsenosti s 3D vizualizáciami a reálnym vzorkovaní projektovanej budovy.

Komunikácia

Hovoriť spolu, porozumieť technike

S našimi zákazníkmi chceme komunikovať. Priamo na mieste, prostredníctvom partnerov. No i za pomoci médií. Napríklad informačnými filmami, prospektami a podnikovými príručkami, pomocou našej webovej stránky a tabletov našich pracovníkov predaja. O aktuálnom dianí v našom podniku informujeme v zákazníckych novinách "GOLDBECK magazin". Naše najväčšie média sú však vo formáte XXL: systémové centrá v Bielefelde a Hirschbergu. Platí tu princíp: Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť! V osobnom rozhovore sa vysvetlí množstvo detailov – celkom jednoducho, pretože ich človek vidí pred sebou. Pri takomto detailnom vysvetlení sú i príliš technické záležitosti odrazu dobre pochopiteľné. Takto prebúdzame nadšenie a radosť. A to najdôležitejšie: Zákazník sa tak ocitne v situácii, keď bude môcť urobiť trvalo udržateľné riešenia na solídnom základe faktov.