Logistické haly

Potreba priestoru je perfektne pokrytá

Pre logistiku je dôležitá rýchlosť. A to už pri výstavbe. Vďaka systematizovaným procesom a stavebným dielom GOLDBECK plánuje a stavia mimoriadne rýchlo. No stotožňujeme sa i s vlastnosťami dobrej logistiky – spoľahlivosťou, flexibilitou, bezpečnosťou a hospodárnosťou. Toto odvetvie dokonale poznáme. Preto staviame haly, ktoré vďaka absencii stĺpov ponúkajú veľa priestoru na prepravu, kompletovanie a skladovanie. Pri automatizácii budovy zohľadňujeme špeciálne požiadavky našich zákazníkov a haly presne prispôsobujeme manipuláciu tovaru – napríklad pri automatickom zreťazení toku skladovania a prepravy . Aby bol tok tovaru bezproblémový a efektívny.

GOLDBECK logistické haly – náš projekt vo Volkmarsene

Plocha hál vo Volkmarsene zodpovedá 13 futbalovým ihriskám!

  • 170 000 m² rozloha pozemku
  •  

  • 90 000 m² logistické centrum
  •  

  • cca 550 železobetónových stĺpov
  •  

  • 1450 ton ocele pre oceľovú konštrukciu strechy

Ďalej sa k existujúcej nehnuteľnosti pripojili dve koľajové vlečky (celkovo 1 km koľají), kancelárske plochy a spojovacia stavba s tunelom a zastrešením.
Ako experti na logistické haly poznáme požiadavky tohto odvetvia a našu výstavbu hál im presne prispôsobujeme. Veľké plochy a malé množstvo vnútorných stĺpov poskytujú veľkú voľnosť pre individuálne stvárnenie interiéru, mimoriadne rovné spodné časti zabezpečujú bezpečné použitie vysokozdvižných vozíkov. Spoľahlivosť, flexibilita a bezpečnosť sú znaky kvality, ktoré musí odjakživa spĺňať každý podnik v oblasti prepravy a logistiky. Logistické haly GOLDBECK - extrémne krátka a veľmi hospodárna realizácia - Vám poskytujú optimálny rámec.

Váš kontakt

Ďalšie témy

Prospekt Halové objekty

Realizácia haly je komplexná úloha. Začína sa výberom vhodného pozemku, pokračuje plánovaním materiálových tokov, cez celkové plánovanie, až po realizáciu výstavby.