Všetko pod jednou strechou

Potreba priestoru je perfektne pokrytá

Vytvárame priestor pre chladiarenskú a mraziarenskú logistiku. Základom našej práce je elementarizovaná výstavba so systémom. Našich zákazníkov sprevádzame od používateľsky orientovanej koncepcie cez výstavbu na kľúč až po starostlivosť o objekt, ktorá zachováva jeho hodnotu. Náš spôsob výstavby – využitie priemyselne prefabrikovaných systémových prvkov – umožňuje hospodárnu realizáciu objektu vysokej kvality a zabezpečuje krátke časy stavby, do veľkej miery nezávislé od poveternostných podmienok. Modulárna výstavba navyše zabezpečuje vysokú flexibilitu pri prispôsobovaní sa meniacim požiadavkám na použitie.

Váš kontakt

Ďalšie témy