Property manažment

Lojalita, férovosť, kontinuálnosť

Od výpočtu nákladov cez účtovníctvo týkajúce sa nájmu alebo objektu až po manažment zmluvy. Vaše nehnuteľnosti vnímame vždy v komplexných ekonomických súvislostiach, aby sme mohli realizovať aktívny manažment namiesto pasívneho spravovania – vždy transparentne.

  • Obchodný manažment
  • Riadenie uplatnenia na trhu
  • Koncepcie prenajímania
  • Koordinácia prenajímania
  • Technický manažment

Perfektný mix

Prenájom vnímame ako prácu v oblasti vzťahov a pomôžeme vám dosiahnuť dokonalé riešenie všetkých záležitostí týkajúcich sa nájmu. Kľúčom k úspechu je pritom individuálna, na mieru šitá komunikácia prostredníctvom regionálnych partnerov priamo na mieste.

Ďalšie témy