UCM, Reineck

Referenčný objekt Priemyselné haly

Rok výstavby: 2013
Obdobie výstavby: 4 mesiace

UCM
UCM

Ďalšie referencie

Všetky referencie

Ďalšie témy

Realizácia haly je komplexná úloha. Začína sa výberom vhodného pozemku, pokračuje plánovaním materiálových tokov, cez celkové plánovanie, až po realizáciu výstavby.