Rono, Selmsdorf

Referenčný objekt Logistické haly

Rok výstavby: 2014
Obdobie výstavby: 8 mesiacov
Veľkosť: 3 150 m²

Rono
Rono
Rono
Rono

Ďalšie referencie

Všetky referencie

Ďalšie témy

Realizácia haly je komplexná úloha. Začína sa výberom vhodného pozemku, pokračuje plánovaním materiálových tokov, cez celkové plánovanie, až po realizáciu výstavby.