Fuhr, Steinheim

Referenčný objekt Priemyselné haly, Administratívne budovy

Rok výstavby: 2012
Obdobie výstavby: 9 mesiacov
Veľkosť: 3 858 m² hala, 816 m² kancelária

Fuhr
Fuhr
Fuhr
Fuhr

Výrobná hala s administratívnou budovou a vonkajšími zariadeniami 


Oddelené stavebné objekty pre výrobu a administratívu

Ďalšie referencie

Všetky referencie

Ďalšie témy

Realizácia haly je komplexná úloha. Začína sa výberom vhodného pozemku, pokračuje plánovaním materiálových tokov, cez celkové plánovanie, až po realizáciu výstavby.