Fuhr, Steinheim

Referenčný objekt Priemyselné haly, Administratívne budovy

Rok výstavby: 2012
Obdobie výstavby: 9 mesiacov
Veľkosť: 3 858 m² hala, 816 m² kancelária

Fuhr
Fuhr
Fuhr
Fuhr

Výrobná hala s administratívnou budovou a vonkajšími zariadeniami 


Oddelené stavebné objekty pre výrobu a administratívu

Ďalšie referencie

Všetky referencie

Ďalšie témy

Realizácia haly je komplexná úloha. Začína sa výberom vhodného pozemku, pokračuje plánovaním materiálových tokov, cez celkové plánovanie, až po realizáciu výstavby.

Stredná škola v Barlebene

Vo februári 2006 po dvojkolovom celoeurópskom verejnom tendri, na ktorom sa zúčastnilo viac než desať podnikateľských subjektov, spoločnosť GOLDBECK Public Partner GmbH (GPP) sa stala víťazom tohto pilotného projektu krajiny Sasko-Anhaltsko.