Dietz GmbH, Neustadt b. Coburg

Referenčný objekt Administratívne budovy

Rok výstavby: 2020
Veľkosť: 1.864 m² Bruttogeschossfläche

Dietz GmbH
Dietz GmbH

Ďalšie referencie

Všetky referencie

Ďalšie témy

Realizácia haly je komplexná úloha. Začína sa výberom vhodného pozemku, pokračuje plánovaním materiálových tokov, cez celkové plánovanie, až po realizáciu výstavby.