Baldur Garten, Bensheim

Referenčný objekt Obchodné centrá

Rok postavenia: 2010
Veľkosť: 3 600 m²

Baldur Garten
Baldur Garten
Baldur Garten

Ďalšie referencie

Všetky referencie

Ďalšie témy

Realizácia haly je komplexná úloha. Začína sa výberom vhodného pozemku, pokračuje plánovaním materiálových tokov, cez celkové plánovanie, až po realizáciu výstavby.

Spolupráca s vysokými školami

Veda a prax – tu sa dozviete, ako vzájomne profitujú.

Stredná škola v Barlebene

Vo februári 2006 po dvojkolovom celoeurópskom verejnom tendri, na ktorom sa zúčastnilo viac než desať podnikateľských subjektov, spoločnosť GOLDBECK Public Partner GmbH (GPP) sa stala víťazom tohto pilotného projektu krajiny Sasko-Anhaltsko.