Atos, Essen

Referenčný objekt Administratívne budovy

Rok výstavby: 2012
Obdobie výstavby: 12 mesiacov
Veľkosť: 7 000 m²

Atos
Atos
Atos
Atos

Ďalšie referencie

Všetky referencie

Ďalšie témy

Realizácia haly je komplexná úloha. Začína sa výberom vhodného pozemku, pokračuje plánovaním materiálových tokov, cez celkové plánovanie, až po realizáciu výstavby.