Poznaň / PL

GOLDBECK Sp. z o. o.
Ul. Towarowa 20
PL 62-052 Komorniki

Fon +48 61 83 42 90 0
Fax +48 61 8 34 29 10

Kontakt
Vaša pobočka

Poznaň

Rýchlo sa rozvíjajúce poľské mesto

Piate najväčšie mesto krajiny je centrum obchodu, výskumu a priemyslu. Poznaň patrí k najdôležitejším hospodárskym centrám strednej a východnej Európy. Poznaň je po celom svete známa medzinárodnými veľtrhmi, ktoré ovplyvňujú atmosféru tohto mesta. Historické centrum ponúka jedinečný pohľad na vývoj krajiny. 

Naše portfólio produktov

Elementarizovaná výstavba so systémom

V našom stavebnom systéme je viac než 1 200 systémových detailov, ktoré ponúkajú individuálne riešenia pre váš stavebný projekt.

Vaša cesta k pobočke Poznaň

Vyhľadajte najlepšiu cestu v službe Google Mapy.

Tešíme sa na vašu návštevu a poskytujeme vám pohodlie individuálnej ponuky.