Porýnie / Düsseldorf

GOLDBECK West GmbH
Rheinpromenade 4
D-40789 Monheim

Fon +49 2173 9 44 58 0
Fax +49 2173 9 44 58 29

Kontakt
Vaša pobočka

Düsseldorf

Napoleonov malý Paríž

Aj keď prirovnanie k Parížu nie je bezpodmienečne historicky doložené, v Düsseldorfe Napoleona radi citujú – z lásky k tomuto mestu na Rýne. Düsseldorf je prehľadné veľkomesto s vysokou dynamikou. Okrem veľkej mediálnej štvrti v hlavnom meste Severného Porýnia-Vestfálska majú z hľadiska hospodárstva tohto regiónu veľký význam prístavy Neuss a Düsseldorf.

Naše portfólio produktov

Elementarizovaná výstavba so systémom

V našom stavebnom systéme je viac než 1 200 systémových detailov, ktoré ponúkajú individuálne riešenia pre váš stavebný projekt.

Vaša cesta k pobočke Düsseldorf

Vyhľadajte najlepšiu cestu v službe Google Mapy.

Tešíme sa na vašu návštevu a poskytujeme vám pohodlie individuálnej ponuky.

Integrované služby pre budovy

Uvážlivé prevádzkovanie – znižovanie prevádzkových nákladov

Vďaka nášmu facility a property manažmentu nehnuteľností prevádzkujeme a spravujeme veľmi hospodárne a náš technický servis sa stará o prevádzkovú bezpečnosť. 

Ďalšie témy