Brémy

GOLDBECK Nord GmbH
Haferwende 7
D-28357 Bremen

Fon +49 421 2 76 58 0
Fax +49 421 2 76 58 20

Kontakt
Vaša pobočka

Brémy

Od mestských muzikantov po obchodnú kultúru – k zaujímavým perspektívam v najmenšej spolkovej krajine Nemecka

Brémy sú mimoriadnym mestom – návštevníkovi ponúkajú krásne historické centrum, napínavé príbehy a ducha tradičného obchodného mesta. No v najmenšej spolkovej krajine Nemecka sa skrýva oveľa viac. V Brémach a Bremerhavene sú odvetvia ako automobilový priemysel, logistika, kozmonautika a mnoho iného zakorenené už dlho – na jednej strane podľa obchodných tradícii mesta a na druhej strane s perspektívou pokroku a budúcnosti. 

Naše portfólio produktov

Elementarizovaná výstavba so systémom

V našom stavebnom systéme je viac než 1 200 systémových detailov, ktoré ponúkajú individuálne riešenia pre váš stavebný projekt.

Vaša cesta k pobočke Brémy

Vyhľadajte najlepšiu cestu v službe Google Mapy.

Tešíme sa na vašu návštevu a poskytujeme vám pohodlie individuálnej ponuky.

Integrované služby pre budovy

Uvážlivé prevádzkovanie – znižovanie prevádzkových nákladov

Vďaka nášmu facility a property manažmentu nehnuteľností prevádzkujeme a spravujeme veľmi hospodárne a náš technický servis sa stará o prevádzkovú bezpečnosť.

Ďalšie témy