GOLDBECK Gebäudemanagement für Produktion, Logistik, Büro und Entertainmentcenter

Všetko pod kontrolou - kedykoľvek.

GoldbeckSlužbySpráva budovTechnický servis

Technický servis

Včas, blízko lokality, proaktívne

Je dobré, ak sa dajú poruchy odstrániť rýchlo. Ešte lepšie je, ak sa poruchy vôbec nevyskytnú. O to sa stará technický servis GOLDBECK Facility Management. Na základe pravidelných inšpekcií, údržieb a opráv a pomocou poruchovej služby, ktorá je kedykoľvek zastihnuteľná, pôsobí ako ochranný štít pred drahými časmi prestojov. Typické pre skupinu GOLDBECK je: Jednotlivé odbory sú navzájom veľmi dobre prepojené, a preto spolupracujú mimoriadne efektívne. Hustá sieť pobočiek sa stará o krátke cesty a rýchle časy reakcií. Príslušný dispečing zabezpečuje dokumentované procesy a spoľahlivé a obozretné plánovanie termínov uzatvára okruh servisných služieb.

  • Elektrotechnika (aj fotovoltika)
  • Zásobovacia technika/hygiena
  • Mechanika
  • Termografia na budovách a technických zariadeniach
  • Úzka spolupráca s organizáciami znalcov