Správa budov GOLDBECK pre prenajímateľov

Orientovaný na kvalitu a procesy: GOLDBECK Property Management.

GoldbeckSlužbySpráva budovProperty Management

Property Management

Transparentne, kalkulovateľne a bezpečne: Urobíme to za Vás!

Úspešný Property Management znamená: Prevziať zodpovednosť. Postarať sa o transparentnosť. Mať náklady pod kontrolou. GOLDBECK obhospodaruje nehnuteľnosti a portfóliá nehnuteľností pre fondy, prevádzkové spoločnosti a spoločnosti Asset Management. Aktuálne máme „Assets under Management“ vo výške viac ako 5,5 miliárd Eur a spravujeme viac ako 3500 nájomných zmlúv. Kompetentne, spoľahlivo a na vlastnú zodpovednosť za nahospodárený výsledok preberáme všetky obchodné a ekonomické procesy – od manažmentu nákladov cez starostlivosť o vlastníkov a spoločnosť až po vývoj stratégie. Na základe neustálych analýz a pravidelného reportingu sa staráme o prehľad – napríklad vo vyberaní nájomného alebo v nákladoch na údržbu.

  • Optimalizácia nákladov
  • Manažment stratégie a opatrení
  • Manažment nájomcov a prenajímateľov orientovaný na obchod v kooperácii so spoločnosťou Procenter GmbH
  • Neustála analýza a dokumentácia pre objednávateľa
  • Ďalší vývoj našich služieb podľa potrieb našich zákazníkov