GOLDBECK Gebäudemanagement für Produktion, Logistik, Büro und Entertainmentcenter

Zachovanie prehľadu – aj pri veľmi komplexných systémoch.

GoldbeckSlužbySpráva budovFM Consulting

FM Consulting

Všetko pod kontrolou – Optimalizácia až do detailov

GOLDBECK Facility Management Consulting zodpovedá za optimalizáciu. Cieľ: Rast hodnoty a výkonnosti budovy – aj počas prevádzky. Metóda: diferencovaná analýza nákladov na používanie budovy. Prostredníctvom integrálneho pozorovania, do ktorého sú zahrnuté aspekty techniky budovy, ekonomické a konštrukčné aspekty, odhaľujeme individuálne potenciály optimalizácie nehnuteľnosti – a to počas jej celého životného cyklu. Vypracovávame harmonogram pre optimálny energetický manažment a poskytujeme spoľahlivé prognózy nákladov na používanie nehnuteľnosti. Aj tu využívame vedomosti expertov celej skupiny GOLDBECK, pretože len ten, kto pozná budovu do posledného detailu, môže optimálne riadiť svoj technický a energetický výkon.

  • Rast hodnoty/výkonnosti
  • Energetický manažment/monitoring
  • Prognózy nákladov na používanie nehnuteľností a prevádzkové koncepty