Správa budov GOLDBECK pre výrobu, logistiku, kanceláriu a zábavné centrum

GOLDBECK ponúka služby šité na mieru pre každý typ nehnuteľnosti.

GoldbeckSlužbySpráva budovFacility Management

Facility Management

Veľká disponibilita pri nízkych prevádzkových nákladoch

Technická kompetencia na vysokej úrovni. Blízkosť k lokalite na základe decentrálnej organizácie. Nasadenie vo všetkých typoch budov nezávisle od ich využitia: GOLDBECK Facility Management sa etabluje v každom sektore. A potenciál svojich výkonov zvyšuje pomocou silného partnera, pretože prostredníctvom skupiny GOLDBECK získava technický manažment budov skúsenosti priamo z oblastí nehnuteľností, know-how plánovania a vedomosti expertov a transformuje ich do vybavenia budov. Keďže naše služby definujeme presne a poskytujeme ich spoľahlivo a s vysokým podielom vlastných výkonov, staráme sa o čo najlepšiu kalkulovateľnosť prevádzkových nákladov pri maximálnej disponibilite zariadení a plôch. Eliminujeme potenciálne nákladové determinanty, kvalita našich dát je veľmi vysoká a staráme sa o pravidelné kontroly kvality. Potvrdzuje to aj náš kurz rastu: V súčasnosti v Nemecku pre našich zákazníkov obhospodarujeme viac ako 1100 nehnuteľností.

  • Technický Facility Management
  • Facility Management infraštruktúry
  • Obchodný a ekonomický Facility Management