GOLDBECK Gebäudemanagement

Technický, infraštruktúrny a ekonomický manažment budov: V spoločnosti GOLDBECK poskytujeme všetky výkony „z jednej ruky“.

GoldbeckSlužbySpráva budov

Správa budov

Obozretná prevádzka – Znižovanie prevádzkových nákladov
– Zachovávanie hodnôt

Úspech sa dosahuje na základe koncentrácie na podstatné veci. Ten, kto sa chce kompletne sústrediť na svoju kľúčovú činnosť, potrebuje mať spoľahlivého partnera, ktorý ho nielen podrží, ale ho predovšetkým posilní. Takýmto partnerom je spoločnosť GOLDBECK Facility Management. S kompetenciami celej skupiny GOLDBECK, ktoré sú šité na mieru a blízko k lokalite, sa postaráme o bezpečnosť v zásobovaní a transparentnosť. Pomocou našich divízií Facility Management a Property Management prevádzkujeme a spravujeme nehnuteľnosti mimoriadne ekonomicky a náš technický servis sa stará o prevádzkovú bezpečnosť. Tým zabezpečujeme a zvyšujeme trvalú hodnotu nehnuteľnosti.

  • V súlade s potrebami a v rôznych odvetviach
  • Decentrálna organizácia
  • Technická/ekonomická kompetencia s vysokou mierou vlastných výkonov
  • Know-how celej skupiny GOLDBECK
Büroimmobilien
Kancelárie
Logistika
Výroba
Obchodné prevádzky
Zábavné centrá
Hotely
Domovy sociálnych služieb
Komunálne budovy