Firmou GOLDBECK komplexne naplánované: Administratívne centrum Aurum05 v Hirschbergu.

GoldbeckSlužbyPlánovanie

Plánovanie

Kompetencia v plánovaní a koncepcii

Už na začiatku fázy plánovania nehnuteľnosti sa nastavia výhybky pre optimálny koncept využitia a dlhodobú hospodárnosť. Osemdesiat percent nákladov budovy sú prevádzkovými nákladmi – vypočítané na celkový cyklus životnosti budovy! Na čo sa zabudne na začiatku, je neskôr sotva možné kompenzovať. V skupine GOLDBECK je k dispozícii viac ako 500 architektov, inžinierov a technikov, know-how stavebníkov a ich architektov – od návrhu cez statiku a prevedenie plánovania až po plánovanie zemných prác a techniky budovy.

Komplexné plánovanie

Na naše know-how sa môžete spoľahnúť už počas fázy plánovania: To garantuje optimálnu koncepciu využitia a vysokú hospodárnosť.