Na mieru prispôsobené služby v rámci celej oblasti stavebníctva.

GoldbeckSlužby

Služby

Firma GOLDBECK – silná v sektore služieb

GOLDBECK podporuje stavebníkov a investorov v rámci celej oblasti stavebníctva. Napríklad pri výbere vhodného pozemku a jeho sprístupnenia, pri vytváraní konceptov hospodárnosti a uplatnenia objektu na trhu. Správa budov GOLDBECK sa na požiadanie postará o vašu nehnuteľnosť aj po odovzdaní kľúčov a zabezpečí pre vás dlhodobé zachovanie hodnoty.

Plánovanie
Správa budov