Bauen im Bestand

GOLDBECK stavia - aj na existujúcich objektoch

GoldbeckProduktyExistujúce stavby

Existujúce stavby

Modernizácia so systémom aj v plnej prevádzke

Nielen administratívna budova, správne centrum, ale aj obchodný dom, priemyselná hala alebo nákupné centrum: Firma GOLDBECK Bauen im Bestand GmbH mení staršie budovy energeticky, architektonicky a technicky opäť na atraktívne, moderné nehnuteľnosti. Náš komplexný balík služieb siaha od systémového plánovania cez demolačné a demontážne práce, prestavbu a energetické sanovanie fasád až po modernizáciu techniky budovy, v prípade potreby aj počas plnej prevádzky. K tomu patria aj komplexné zmeny účelu s rozsiahlymi zásahmi do statiky a techniky budov. Takto zlepšíme energetickú bilanciu a vzhľad – a hodnota nehnuteľnosti stúpne.