Praktikum bei GOLDBECK – Menschen

Prax

Prax u firmy GOLDBECK

Firma GOLDBECK ponúka rozličné praxe, pri ktorých majú študenti takých oborov ako je stavebné inžinierstvo,architektúra, hospodárske funkčné inžinierstvo a podniková ekonómia možnosť aplikovať svoje teoreticky získané vedomosti v praxi a prehĺbiť ich. Prax sa dá realizovať prevažne v týchto oblastiach:

Projektovanie nosných konštrukcií (Bielefeld, Treuen)
Konštrukcie (Bielefeld, Treuen)
Vedenie stavby (pobočky)
Ekonomické vedenie zákazky (pobočky)