Mitarbeiter – Menschen

Mitarbeiterförderung und Erfolgsbeteiligungen helfen uns dauerhaft ein innovatives und motivierendes Unternehmen zu bleiben.

GoldbeckĽudské zdrojeLudské zdroje

Ludzie

Úspech vďaka motivácii – motivácia úspechom

GOLDBECK vsádza na odbornú a osobnú kompetenciu svojich pracovníkov a na ich ochotu angažovať sa pre spoločnosť a stotožniť sa s cieľmi spoločnosti.To sa odráža tiež v našej podnikovej kultúre.Vďaka plochej hierarchii a štýlu riadenia postavenému na dôvere má každýjednotlivec veľký volný priestor a veľkú zodpovednosť za svoju prácu.