Mitarbeiter – Menschen
GoldbeckĽudské zdroje

Ľudské zdroje

Úspech vďaka motivácii – motivácia úspechom

GOLDBECK vsádza na odbornú a osobnú kompetenciu svojich pracovníkov a na ich ochotu angažovať sa pre spoločnosť a stotožniť sa s cieľmi spoločnosti.To sa odráža tiež v našej podnikovej kultúre.Vďaka plochej hierarchii a štýlu riadenia postavenému na dôvere má každý jednotlivec veľký volný priestor a veľkú zodpovednosť za svoju prácu.

Wir bei GOLDBECK wissen:

Ein Unternehmen kann sich nur weiterentwickeln, wenn sich die Menschen im Unternehmen weiterentwickeln. Deshalb hat die Mitarbeiterförderung für uns strategische Bedeutung.

Personalentwicklungskonzept (PDF)