GoldbeckImpressum

Impresum

GOLDBECK GmbH
Ummelner Straße 4–6
33649 Bielefeld
Telefón 05 21 / 94 88 - 0


Vedenie spoločnosti: Jörg-Uwe Goldbeck, Jan-Hendrik Goldbeck, Uwe Brackmann, Uwe Kamann, Lars Luderer, Christian Schnieder

Registračný súd Bielefeld HRB 7815
IČ DPH: DE 257988400

Dizajn, programovanie: deteringdesign.de

Upozornenie k používaniu: Obsahy na internetovej stránke siete GOLDBECK sú vytvárané s mimoriadnou starostlivosťou. Nemôžeme však vylúčiť, že sa ojedinele vyskytnú chyby. Záruku za správnosť a úplnosť preto nemôžeme prevziať; výnimku tvorí ručenie za úmysel a hrubú nedbanlivosť. To platí aj pre odkazy na iné internetové výstupy.