Závod Bielefeld Kovové konštrukcie - závod v Bielefelde Závod Bielefeld Závod Vogtland Závod Vogtland Závod Vrdy Závod Vrdy Závod Hamm Závod Hamm Závod Hamm
GoldbeckFirmaVýroba

Výroba

Bezpečnosť vďaka kontrolovanej vlastnej výrobe

GOLDBECK vyrába stavebné prvky pre oceľové konštrukcie a hliníkové prvky v Bielefelde a v Treuene /Vogtland. K tomu patria aj štyry prevádzky na výrobu betónových prefabrikátov, jedna v meste Hamm /Vestfálsko, jedna v meste Ulm a dve v Českej republike. V týchto výrobných prevádzkach sa pomocou najmodernejšej techniky realizuje väčšia časť našich stavebných výkonov – priemyselná prefabrikácia stavebných prvkov. Vďaka tomu, že reťazec tvorby hodnôt od plánovania cez detailnú konštrukciu a výrobu až po montáž máme vo vlastnej firme, môžeme inovovať nielen v čiastkových oblastiach, ale aj komplexne v rámci všetkých týchto krokov. Firma GOLDBECK takto spája systémovú výstavbu s umením inžinierov – v službách našich zákazníkov.

Priemyselná výroba je kľúčom pre najvyššiu kvalitu, hospodárnosť a rýchle doby výstavby: Systematizované prvky vyrábame vo veľkých počtoch a v nemennej, kontrolovanej kvalite. Poveternostné vplyvy na stavenisku vplývajú oveľa menej na pokrok vo výstavbe, systematizácia prvkov a procesy umožňujú krátke časy potrebné na montáž.

Kvalita vďaka sériovej výrobe

Štyri závody GOLDBECK majú ročnú kapacitu na spracovanie 70 000 ton ocele a 210 000 metrov kubických betónu.