Uwe Kamann, Jan-Hendrik Goldbeck, Uwe Brackmann, Jörg-Uwe Goldbeck (hovorca vedenia podniku), Christian Schnieder, Lars Luderer

GoldbeckFirmaVedenie spoločnosti

Vedenie spoločnosti

Pracovitosť, zodpovednosť a ľudskosť

Elementarizovaná výstavba so systémom je základom nášho úspechu. Ukazujeme mimoriadnu kompetentnosť od plánovania až po následnú starostlivosť o nehnuteľnosti. Úžitok požadovaný našimi zákazníkmi je pritom našim etalónom. Pri požadovanej kvalite sú pritom v popredí hospodárnosť, rýchlosť a energetická efektívnosť. Vlastná priemyselná výroba podstatných konštrukčných dielov je bezpodmienečnou súčasťou našej stratégie. Vďaka permanentnej inovácii chceme byť o krok vpred pred trhom. Naše produkty a služby poskytujeme prostredníctvom regionálne pôsobiacich pobočiek v Nemecku a Európe. Každá pobočka pracuje nezávisle ako vlastný podnik – priamo na mieste so zákazníkom. Naša finančná spoľahlivosť poskytuje stabilný základ rastu a istoty pre našich zamestnancov a obchodných partnerov. Našimi hlavnými hodnotami sú pracovitosť, zodpovednosť a ľudskosť.