SystemZentrum - Bielefeld SystemZentrum Bielefeld - Navštívte SystemZentrum Hirschberg SystemZentrum Hirschberg
GoldbeckFirmaPobočkySystemZentrum

Systémové centrá

(Zrozumiteľné) hmatateľné riešenia a príklady

Predvádzacie a skúšobné centrá pre elementárnu výstavbu v mestách Bielefeld a Hirschberg pri Heidelbergu predstavujú našim zákazníkom výhody priemyselnej prefabrikácie. V mierke 1:1 objasňujú voľne prístupné konštrukcie stavebných systémov GOLDBECK návštevníkom modulárnu konštrukciu a jej flexibilné možnosti využitia.