Bauen
Konzipieren Bauen Betreuen
GoldbeckFirmaKompetencieVýstavba

Výstavba

Rýchlo, hospodárne a s vysokou kvalitou:
GOLDBECK stavia so systémom

GOLDBECK stavia pomocou priemyselne prefabrikovaných stavebných prvkov z vlastnej produkcie. Má to mnohé výhody: Všetky prvky – od betónových dielov cez oceľové konštrukcie a hliníkové fasády až po okenné prvky – majú presne definovanú, nemennú kvalitu. Vďaka vysokým počtom kusov je výroba veľmi hospodárna. A na stavbe znižujú krátke doby výstavby náklady na montáž. Systém súčasne umožňuje mnoho technických a tvorivých variácií. Inžinieri firmy GOLDBECK neustále optimalizujú systémové diely a postupy, aby bolo možné zákazníkom poskytovať trvalé, hospodárne nehnuteľnosti s dlhou dobou životnosti. Staráme sa o kompletnú realizáciu stavby a poskytujeme tým nehnuteľnosti na kľúč určené na okamžité využívanie.

čítajte ďalej: Starostlivosť ...