GoldbeckFirmaHistória

História

Kontinuita a dynamika

Sedemdesiate roky

Korene našej spoločnosti založenej v roku 1969 sú charakteristické produkciou klasických oceľových konštrukcií. Vtedajšia spoločnosť vystupujúca pod názvom „GOLDBECK Stahlbau KG“ zbierala svoje skúsenosti realizovaním typických jednorazových zákaziek vyúčtovaných na základe tonáže ocele.

 

Osemdesiate roky

<div/>

Druhá dekáda firemnej histórie je ovplyvnená koncentrovaním sa na tri základné rysy:
Pre dosiahnutie optimálnych potrieb zákazníka bola rozšírená pôsobnosť firmy GOLDBECK z realizovania čiastkových zákaziek použitím oceľových konštrukcií až na kompletnú výstavbu na kľúč.
Zavedením predvýroby, systematizácie stavebných prvkov a pracovných postupov smerom k technicky vyzretému stavebnému systému bola umožnená racionálna priemyselná výroba oceľových prvkov.
Pre zabezpečenie uspokojenia lokálnych potrieb zákazníka a pre zohľadnenie regionálneho aspektu stavieb vytvoril GOLDBECK sieť miestnych pobočiek.
Pre naplnenie smerovania vystupovala teraz firma s názvom „GOLDBECKBAU – Stavby z ocele a hliníka“.

 

Deväťdesiate roky

Tretie desaťročie, deväťdesiate roky sa dá označiť ako dekáda búrlivého rozmachu s ročnými dvojcifernými mierami rastu. V súhrne zákaziek ťahaná najskôr novým usporiadaním spolkových krajín Nemecka rozvíja firma GOLDBECK svoju paletu produktov predovšetkým v oblasti služieb zákazníkom. Naše kompetencie teraz siahajú od vývoja výstavby cez finančné know-how a výstavbu na kľúč až po následnú starostlivosť o budovy, Facility Management. Novovzniknutý slogan firmy GOLDBECK "Koncipovanie — Výstavba — Starostlivosť" predstavuje dosiahnutie spokojnosti zákazníka skĺbením rôznych oblastí podnikania.

 

Od roku 2000

Rast skupiny sa už nekoncentruje iba na územie Nemecka, stavby na kľúč realizuje GOLDBECK v súčasnosti aj v strednej Európe, vo Veľkej Británii, v Rakúsku a vo Švajčiarsku. Paleta produktov sa rozširuje o oblasť SOLAR, renováciu jestvujúcich objektov a PPP projekty (Public Private Partnership).  Od polovice desaťročia vyvíjajú inžinieri firmy GOLDBECK v interdisciplinárnych tímoch energeticky efektívne koncepty. Firmu dnes charakterizujú všetky stavebné výkony a služby v rámci priemyselných a komunálnych stavieb. Výhybky do budúcnosti sú nastavené.